Portal Poemax jest prowadzony we współpracy ze stowarzyszeniem Salon Literacki

Data: marzec 01, 2018
Miejsce: Mikołów, Polska, Instytut Mikołowski
Strona WWW: http://www.instytutmikolowski.pl/instytut-mikolowski-oglasza-xxvi-ogolnopolski-konkurs-poetyc.php Dodała: Redakcja Portalu

Instytut Mikołowski ogłasza XXVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI im. Rafała Wojaczka.


Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą - posiadającą takie samo godło - zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e-mailowy), i odcinek wpłaty 30 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 8436 0003 0000 0000 1573 0001) za jeden zestaw - stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie - do dnia 6 maja 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Instytut Mikołowski
ul. Jana Pawła II 8/5
43 – 190 Mikołów

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału)
nastąpi 11 maja 2018 r. o godz. 17:00 w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.


Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą:

Ewa Olejarz, Joanna Oparek (przewodnicząca) i Karina Stempel.

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: (032) 7336193
lub adresem e – mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl

Miejsce

Ilość odsłon: 212

Komentarze

Nie znaleziono żadnych komentarzy.