Portal Poemax jest prowadzony we współpracy ze stowarzyszeniem Salon Literacki

Data: luty 01, 2018
Miejsce: 32-332 Bukowno, Polska, Fundacja Kultury AFRONT, ul. Wiśniowa 7A
Strona WWW: https://afront.org.pl/konkurs-im-p-nerudy-zmiana-terminu-nadsylania-wierszy/ Dodała: Redakcja Portalu

I Ogólnopolski Konkurs Poezji im. Pabla Nerudy - do 30 kwietnia 2018


Fundacja Kultury AFRONT zaprasza do udziału w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji im. Pabla Nerudy. Pomysł jego zorganizowania zrodził się z osobistych fascynacji organizatorek osobą noblisty, jego ponadczasową twórczością, szeroką tematyką utworów i jej nowoczesnym ujęciem. Neruda zasłużył na więcej uwagi oraz na promowanie jego wyjątkowej poezji w naszym kraju.

Uczestników prosimy o nadesłanie zestawu 3 wierszy niepublikowanych w wydawnictwach zwartych (książki, czasopisma) i nienagradzanych w innych konkursach, o dowolnej tematyce, w 3 identycznych zestawach. Utwory powinny być opatrzone godłem (pseudonimem). W osobnej kopercie, również z tym samym godłem, należy umieścić dane autora – imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, krótką notkę biograficzną.
Uwaga: obowiązuje opłata konkursowa w wysokości 20 zł. Pieniądze prosimy wpłacać na konto Fundacji Kultury AFRONT: Bank Pekao SA 08 1240 4966 1111 0010 7028 1339 (z zaznaczeniem: „Opłata za konkurs im. P. Nerudy”). Nieuiszczenie opłaty i przysłanie zestawu nieregulaminowego powoduje jego dyskwalifikację. Kopię dowodu opłaty konkursowej należy dołączyć do koperty z danymi osobowymi.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:
Fundacja Kultury AFRONT,
ul. Wiśniowa 7A,
32-332 Bukowno

Termin nadsyłania zestawów to 30 kwietnia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków jest równoznaczne z nieuwzględnieniem zestawu w konkursie. Nadesłane zestawy nie będą zwracane.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

Jury w składzie: Karina Stempel, poetka, filolog i tłumacz, oraz Iwona Młodawska-Waterson, poetka, filolog i tłumacz, po wnikliwym zapoznaniu się z treścią nadesłanych zestawów i obradach wybierze laureata i maksymalnie dwóch autorów wyróżnionych. W tegorocznej edycji konkursu, a także w kolejnych edycjach zasiądzie również trzecia osoba, którą każdorazowo będzie inny, zaproszony poeta.
Laureat oraz autorzy wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.

Nagrody w wysokości :
1 miejsce – 500 złotych
2 wyróżnienia – po 200 złotych
zostaną rozdane podczas finału I OKP im. Pabla Nerudy, który odbędzie się w Olkuszu, na początku grudnia 2017 roku (termin i adres podane zostaną później).

Organizatorzy nie ponoszą kosztów dojazdu autorów.
Nagrodzone i wyróżnione wiersze opublikowane zostaną na łamach Kwartalnika literacko-artystycznego „Afront”.
Gala będzie wydarzeniem otwartym, serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników poezji do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Miejsce

Ilość odsłon: 195

Komentarze

Nie znaleziono żadnych komentarzy.