Portal Poemax jest prowadzony we współpracy ze stowarzyszeniem Salon Literacki

Data: styczeń 15, 2018
Miejsce: 76-150 Darłowo, Polska, Darłowski Ośrodek Kultury
Strona WWW: http://www.dokdarlowo.pl/ Dodała: Redakcja Portalu

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda ogłasza VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Trzos Króla Eryka”.


Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3 wierszy własnego autorstwa, o dowolnej tematyce oraz (nieobowiązkowo) 1 wiersza o Darłowie lub tematyce morskiej. Wszystkie wiersze w 4 zestawach, w formie wydruku na papierze, w formacie A4, przysłać do dnia 10 maja 2018 r. na adres:
Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda
ul. Morska 56
76-150 Darłowo
Na kopercie umieścić dopisek: „Konkurs Poetycki”

Nadesłane na konkurs wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Wiersze i koperty podpisane nazwiskiem będą dyskwalifikowane.
W osobnej, załączonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy umieścić nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail, wiek oraz krótką notkę o sobie.

Nadesłane na konkurs wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Organizator nie zwraca otrzymanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym, w Internecie lub w prasie bez zgody autorów i honorarium.

Prace nadesłane na konkurs oceni jury powołane przez Organizatora.

Przewiduje się następujący podział nagród:
Nagroda Główna – „Trzos Króla Eryka” oraz 500 zł
Trzy wyróżnienia:
I Stopnia - 400 zł
II Stopnia - 300 zł
III Stopnia - 200 zł
Nagroda Specjalna Burmistrza Miasta Darłowo, za utwór o Darłowie lub tematyce morskiej.
W razie sytuacji nieprzewidzianych, Jury upoważnione będzie do innego podziału nagród.

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie również na stronie Darłowskiego Ośrodka Kultury w Darłowie www.dokdarlowo.pl.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w maju 2018 r. na Zamku Króla Eryka w Darłowie. Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu finału. Laureaci przyjeżdżają na własny koszt. Organizator zapewnia udział w biesiadzie poetyckiej i nocleg.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. Informacje o Konkursie udzielane są pod numerami tel. 505 186 112 oraz 667 141 750.

Miejsce

Ilość odsłon: 167

Komentarze

Nie znaleziono żadnych komentarzy.