Portal Poemax jest prowadzony we współpracy ze stowarzyszeniem Salon Literacki

Data: marzec 01, 2018
Miejsce: Nowa Ruda, Polska, Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, ul. Bohaterów Getta 10, 57-400 Nowa Ruda
Strona WWW: http://salonliteracki.pl/new/konkursy/biezace/1185-iv-ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-zygmunta-krukowskiego-do-30-kwietnia-2018 Dodała: Alga

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych.
Do 30 kwietnia 2018 r. należy nadesłać zestaw pięciu wierszy.
Honorowane będą tylko prace nadesłane w jednym pliku tekstowym, w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf) oznaczone godłem na adres e-mailowy: dyrektor@biblioteka.nowaruda.pl
Kopertę sygnowaną tym samym godłem co wiersze, z dopiskiem „Konkurs Krukowskiego”, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, należy przesłać Pocztą Polską na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, 
ul. Bohaterów Getta 10, 
57-400 Nowa Ruda.
Nadesłane utwory nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach.
Jeden autor może wysłać jeden zestaw.
Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na:
* upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowości),
* nieodpłatne wykorzystanie wierszy napisanych przez autorów w pokonkursowej antologii, prasie lokalnej bądź na stronie internetowej Organizatora,
* publikację zdjęć przedstawiających uczestników konkursu,
* gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.
Zdobywcy nagród w konkursie, podlegają karencji, mianowicie:
I miejsce – trzy lata,
II miejsce – dwa lata,
III miejsce – rok.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu łamania praw autorskich.
Jury po przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna nagrody w wysokości:
I – 900 zł,
II – 400 zł,
III – 200.
Możliwy jest inny podział nagród.
Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udział w imprezie finałowej. W przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym.
Ponadto przewiduje się wyróżnienia honorowe w postaci druku w antologii towarzyszącej imprezie.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i internecie.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w lipcu 2018 r. podczas XXVIII Noworudzkich Spotkań z Poezją. Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia dwa tygodnie przed uroczystością.

Miejsce

Ilość odsłon: 153

Komentarze

Nie znaleziono żadnych komentarzy.