Portal Poemax jest prowadzony we współpracy ze stowarzyszeniem Salon Literacki

Data: maj 24, 2018
Miejsce: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, Polska, Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36D
Strona WWW: http://salonliteracki.pl/new/konkursy/biezace/1466-xxii-miedzynarodowy-konkurs-poetycki-o-zlote-cygaro-wilhelma-do-29-czerwca-2018 Dodała: Alga

REGULAMIN XXI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO „O ZŁOTE CYGARO WILHELMA”

Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Złote Cygaro Wilhelma”, organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, ma charakter konkursowo-turniejowy w cyklu corocznym.

 1. Dopuszcza się do udziału autorów bez względu na wiek, narodowość, kraj zamieszkania, przynależność do związków i stowarzyszeń twórczych przed debiutem oraz po debiucie.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech wierszy w języku polskim w czterech egzemplarzach opatrzonych godłem (pseudonimem). W załączonej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
  Termin nadsyłania prac upływa 29 czerwca 2018 roku.
  Adres: 
  Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach
  44-230 Czerwionka-Leszczyny, 
  ul. 3 Maja 36D
  Adres strony internetowej: www.mokcl.pl
  e-mail: organizacyjny@mokcl.pl
  Informacja: tel.: (32) 431 16 34, 431 89 55: Sylwia Wolnik (tel. wew. 16), Marek Śliwa (tel. wew. 19)
 3. Organizatorzy powiadomią uczestników konkursu o nominacji do finału na początku września. Finał odbędzie się 21 września 2018 roku.
 4. Nominowani mają obowiązek osobiście zaprezentować nadesłane na konkurs utwory przed jury i publicznością.
 5. Po prezentacji utworów przez finalistów jury określi kolejność i wysokość nagród oraz wyróżnień. Każdy z finalistów zostanie uhonorowany finansowo. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
  Pula nagród wynosi 5 000,00 pln.
 6. Utwory świadczące o tożsamości śląskiej będą kandydować do osobistej nagrody prof. Grażyny Barbary Szewczyk – córki pisarza (nagroda pieniężna).
 7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych personalnych oraz zdjęć uczestników konkursu i ich opiekunów. Zgłaszając swój udział w konkursie, jego uczestnicy (opiekunowie prawni uczniów) akceptują prawo organizatorów do prezentacji i publikacji tekstów nagrodzonych lub wyróżnionych bez dodatkowej zgody i bez honorarium.
 8. Zgłoszenie utworu/utworów do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, nie publikowany i nie nagradzany w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu.
 9. Dopuszczalne są w tekstach wyrażenia i określenia mocne, ostre, a nawet brutalne, ale nie będą akceptowane utwory o charakterze wulgarnym, obscenicznym, antyhumanitarnym i propagujące rasizm.
 10. Autorzy wyrażają zgodę na archiwizację swoich danych osobowych oraz nadesłanych zestawów wierszy.
 11. Organizator zapewnia finalistom zwrot kosztów podróży najtańszym środkiem komunikacji na terenie Rzeczypospolitej.
Nota biograficzna o patronie konkursu:

WILHELM SZEWCZYK (1916 - 1991) - śląski pisarz, poeta i publicysta. urodził się w Czuchowie, dzisiejszej dzielnicy Czerwionki-Leszczyn. W swej twórczości skupiał się przede wszystkim na problematyce lokalnej, stawiając w jej centrum życie i etos śląskiego robotnika. Do jego najbardziej znanych utworów należą: 
- poematy: „Noc”, „Hanys”, „Poemat górniczy”,
- powieści: „Kleszcze”, „Czarne słońce”, „Wyprzedaż samotności”,
- zbiory esejów: „Syndrom śląski”, „Z dymkiem cygara”.
Jako redaktor naczelny społeczno-kulturalnych tygodników: „Odra”, „Przemiany”, „Poglądy” w znacznym stopniu przyczynił się do promowania twórczości rodzimych autorów. Odegrał wielką rolę w kształtowaniu literackiego oblicza Śląska.

Miejsce

Ilość odsłon: 282

Komentarze

Nie znaleziono żadnych komentarzy.