Portal Poemax jest prowadzony we współpracy ze stowarzyszeniem Salon Literacki

Data: czerwiec 21, 2018
Miejsce: Kraków, Polska, Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM, os. Złota Podkowa 18/3, 31-352 Kraków,
Strona WWW: http://salonliteracki.pl/new/konkursy/biezace/1496-trakl-tat-ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-georga-trakla-do-12-sierpnia-2018 Dodała: Alga

REGULAMIN
I.
Na konkurs należy nadesłać zestaw trzech utworów w języku polskim (każdy zestaw w trzech egzemplarzach maszynopisu).
II.
Każdy zestaw należy opatrzyć godłem umieszczonym w prawym górnym rogu kartki. To samo godło powinno być umieszczone na zaklejonej kopercie zawierającej kartę z informacjami o autorze (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e–mail, notka biograficzna). Do karty należy złożyć podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs TRAKL-TAT. Wiersze nie były wcześniej publikowane, nie były też nagradzane w innych konkursach”.
III.
Utwory należy przesyłać na adres: Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM, os. Złota Podkowa 18/3, 31-352 Kraków, z dopiskiem TRAKL-TAT. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla 2018, do 12 sierpnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
IV.
Wiersze oceniać będzie jury w składzie: prof. Marek Karwala (literaturoznawca, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), poeci Marcin Baran i Wojciech Bonowicz. Sekretarzem konkursu jest przedstawiciel organizatora Krzysztof Maćkowski. Na etapie oceny wierszy jurorzy i sekretarz konkursu nie będą mieli wglądu w koperty z godłami.
V.
Ogłoszenie nominacji do finału nastąpi do 21 października 2018 r. na stronach internetowych i na portalu społecznościowym Fundacji Promocji Kultury URWANY FILM. O nominacjach finaliści zostaną powiadomi przez organizatora.
VI.
Wręczenie nagród (I, II, III miejsce) nastąpi podczas uroczystej gali finałowej w Krakowie, w listopadzie 2018 r.
VII.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce – 3 000 zł, II miejsce – 2 000 zł, III miejsce – 1 000 zł. Przewidziano także nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów TRAKL-TATu. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
VIII.
Przysłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystania utworów w publikacjach pokonkursowych. Jest także wyrażeniem zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursowych.
IX.
Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
X
Aktualne informacje o konkursie można uzyskać pod adresem internetowym organizatora:
www.fundacjaurwanyfilm.pl/aktualnosci/
oraz
www.facebook.com/FundacjaUrwanyFilm
Kontakt z organizatorem:
kontakt@fundacjaurwanyfilm.pl

Miejsce

Ilość odsłon: 75

Komentarze

Nie znaleziono żadnych komentarzy.