Portal Poemax jest prowadzony we współpracy ze stowarzyszeniem Salon Literacki

Data: grudzień 28, 2018
Miejsce: Szecinek, Szczecinek
Strona WWW: http://salonliteracki.pl/new/konkursy/biezace/1650-xxiii-ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-mieczyslawa-czychowskiego-do-31-marca-2019 Dodała: Lena Pelowska

REGULAMIN XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Mieczysława Czychowskiego

I.
ORGANIZATOR KONKURSU:
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
ul. Wyszyńskiego 65
78- 400 Szczecinek
www.sapik.pl
tel. 94 712-83-02
II.
Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Malowanie słowem" im. Mieczysława Czychowskiego od XXI edycji zmienił nazwę na:
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego.
Celem konkursu jest promocja twórczości poetyckiej w kraju i za jego granicami, rozbudzanie wrażliwości artystycznej w środowisku oraz stwarzanie warunków do publicznych kontaktów i konfrontacji.
III.
Do udziału w konkursie zapraszamy autorów, którzy ukończyli 15 lat.
IV.
ZOSTANĄ PRZYZNANE NAGRODY W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:
KATEGORIA I
Nagroda Główna Burmistrza Miasta Szczecinek - 1000 zł.
Dwa równorzędne wyróżnienia - po 500 zł.
Zestaw powinien zawierać od 3 do 5 wierszy.
KATEGORIA II
Nagroda Główna Starosty Szczecineckiego za zestaw wierszy dla dzieci - 1000 zł i druk książki autorskiej (300 egzemplarzy. Autor otrzymuje 100 egzemplarzy, pozostałe zostają do dyspozycji Organizatora).
O doborze utworów do książki w kategorii II, objętości, formie i oprawie plastycznej decyduje Organizator.
Zestaw od 5 do 10 wierszy.
KATEGORIA III "POETA REGIONU"
Nagroda Główna - 500 zł
(kwalifikują się autorzy mieszkający w odległości do 50 km od Szczecinka).
Zestaw powinien zawierać od 3 do 5 wierszy.
Autor może wziąć udział we wszystkich kategoriach.
Wiersze laureatów w kategorii I i III zostaną wydrukowane w almanachu pokonkursowym.
V.
Termin nadsyłania zestawów upływa z dniem 31 marca 2019 r. (zestawy przysłane po terminie nie biorą udziału w konkursie – liczy się data odbioru zestawu przez Organizatora.

Więcej informacji na stronie Salonu Literackiego:

http://salonliteracki.pl/new/konkursy/biezace/1650-xxiii-ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-mieczyslawa-czychowskiego-do-31-marca-2019

Miejsce

Ilość odsłon: 271

Komentarze

Nie znaleziono żadnych komentarzy.