Portal Poemax jest prowadzony we współpracy ze stowarzyszeniem Salon Literacki

Tu znajdziesz interesujące wydarzenia.

 • VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Zaczyna się od słowa” im. Ziemowita Skibińskiego - do 30 września 2017

  Data: sierpień 28, 2017
  Miejsce: Poddębice, łódzkie, Polska, Poddębicki Dom Kultury i Sportu Mickiewicza 9/11 99–200 Poddębice

  REGULAMIN1. Organizatorami VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Zaczyna się od słowa” im. Ziemowita Skibińskiego są Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Poddębicki Dom Kultury i Sportu oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach.2. Celem konkursu jest:– budowanie kompetencji językowych poprzez popularyzację wiedzy o języku oraz podwyższenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną;– kształtowanie twórczych i świa...

 • XXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu” - do 22 września 2017

  Data: sierpień 25, 2017
  Miejsce: Płock, mazowieckie, Polska, Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 6, 09-402 Płock.

  RegulaminCele konkursu:pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej;konfrontowanie twórczości poetyckiej;promowanie młodych twórców.Zasady:Uczestnikiem może być każdy autor, który w terminie do 22 września 2017 r. nadeśle zestaw wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (papierowych i elektronicznych) oraz nienagrodzonych w innych konkursach.Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki, sugerują...

 • XXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina - do 22 września 2017

  Data: sierpień 04, 2017
  Miejsce: Łódź, łódzkie, Polska, Dom Literatury w Łodzi ul. Roosevelta 17 90–056 Łódź

  REGULAMINOrganizatorami XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Łodzi.W konkursie mogą wziąć udział poeci przed debiutem książkowym, którzy nadeślą organizatorom projekt swojego pierwszego zbioru wierszy, napisanego w języku polskim, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem.Prace konkursowe należy sporządzić w 4 egzemp...