Ten temat jest zamknięty. Nie możesz zabrać głosu w dyskusji.

Portal Poemax jest prowadzony we współpracy ze stowarzyszeniem Salon Literacki

grudzień 18, 2018 10:31


...właśnie tak nie powinno się pisać___
UWAGA! ...proszę potraktować to jako warsztat Temat: treść a wersyfikacja

...bo czymże są wersy i strofy
----> podkreśleniem przekazu, uwypukleniem metafor i tp.
To znaczy _gdy napiszemy nasz wiersz bez podziału na wersy, z poprawną interpunkcją, będziemy go mogli podobnie odczytać /interpretować. W zamieszczonym niedawno na poemaxie tekście, po przepisaniu go na prozę, wyszły niezłe "kwiatki":

„serce zabiło
w młodej pannie
odzianej w uśmiech

zarośnięte myśli nieprzemyte ręce
zaczynają wyrażać
krwawiącą ranę

i całe obojętne otoczenie”
=
„Serce zabiło w młodej pannie, odzianej w uśmiech, zarośnięte myśli.”
Nieprzemyte ręce zaczynają wyrażać krwawiącą ranę i całe obojętne otoczenie."

Odczytując powyższy tekst metaforycznie, nie można nie zauważyć komizmu wypowiedzi, pominąwszy już całkiem jego dosłowne znaczenie !

...podobnie jest w kolejnym wieszu tej samej Autorki:

„Widziałam jej zniszczone dłonie, które bolą tak samo jak strzały w górę i w dół.”
? Czy może coś boleć jak strzała w górę lub jak strzała w dół ?!

W dalszym ciągu wiersza jest jeszcze gorzej:
...czy można „pękać na wariackich papierach” _?

„gorzej z bagna się wydostać krwawiąc” – oczywiście, że gdy się, krwawiąc, wpadnie do bagna, to trudniej się z niego wydostać, ale skąd ten krwotok; Autorka o żadnym krwawieniu u podmiotu lirycznego wcześniej nie napomknęła...

...oczywiście nie jest dobrze, gdy treść czy formę wiersza można łatwo wykpić ___wiersz musi się umieć sam obronić, a nie narażać na drwiny

PS
...do Autorki (a propos postu do Mithrila):
komentator sam nie musi niczego tworzyć, ba – nie musi nawet umieć pisać wierszy czy prozy, tak samo jak krytyk sztuki nie musi być artystą plastykiem lub krytyk filmowy sam nie musi być reżyserem ___wystarczy, że umie czytać ze zrozumieniem ___

Pozdrawiam


  • grudzień 18, 2018 10:35

    ...i z góry przepraszam

    Temat oznaczyłem jako zamknięty, by nie dopuścić do "wyżywania się" na (przypuszczam młodej) Autorce