Portal Poemax jest prowadzony we współpracy ze stowarzyszeniem Salon Literacki

Drogi Adminie! To właśnie tutaj jest miejsce na publikację jednego lub dwóch Twoich tekstów w miesiącu, celem poddania ich fachowej ocenie, głównie pod kątem warsztatu poetyckiego. Przygotuj się na ostrą krytykę która, o czym nie wolno zapominać, zawsze dotyczy utworów nie zaś ich autora. Mamy nadzieję, że ten dział stanie się prawdziwą kuźnią talentów poetyckich. Redaktorem działu Krytyki Poetyckiej jest Paweł Podlipniak.

ZAPRASZAMY!

PAWEŁ PODLIPNIAK
(ur. 1968) – z wy­kształ­ce­nia bi­zan­ty­ni­sta, z pro­fe­sji na­uczy­ciel j. an­giel­skie­go i dzien­ni­karz. Re­dak­tor pe­rio­dy­ku ne­to­we­go/​​por­ta­lu Sa­lon Li­te­rac­ki. Au­tor to­mi­ków: Aubade triste (MBP /ITE Ra­dom 2010), Karmageddon (Sa­lon Li­te­rac­ki, War­sza­wa 2012), Madafakafares (GSW BWA Ol­kusz 2014). Lau­re­at po­nad 90 naj­waż­niej­szych ogól­no­pol­skich kon­kur­sów po­etyc­kich w tym: OKP im . Mi­cha­ła Kaj­ki, OKP im. Ka­zi­mie­rza Ra­to­nia, OKP. im. Woj­cie­cha Bąka „Stru­na Or­fic­ka”, OKP im. Zbi­gnie­wa Her­ber­ta, OKP „O Laur Czer­wo­nej Róży” , OKP im. Wła­dy­sła­wa Bro­niew­skie­go, OKP im. Krzysz­to­fa K. Ba­czyń­skie­go, OKP im. C.K. Nor­wi­da. Udziela się w Stowarzyszeniu Salon Literacki, gdzie łowi nowe talenty poetyckie, a aktualnie zajmuje miejsce na ławie redakcyjnej Poemaxu.

Lista kontenerów

Ilość odsłon: 17149

Komentarze

Konto usunięte

2-42-42-4

październik 25, 2018 22:53

Co z kontenerem na październik? Czy nadal mamy krytyka?

czerwiec 29, 2018 13:10

na pewno będzie

Konto usunięte

2-32-32-32-32-3

czerwiec 19, 2018 22:14

Czy będzie utworzony kontener na czerwiec? :)

grudzień 14, 2017 20:35

jest okres taki zajęty, ale czy krytykowi nic się złego nie przydarzyło?

lipiec 11, 2017 11:03

... :)

lipiec 11, 2017 10:03

akcję rozpoczynamy zwykle pod koniec miesiąca, ale słuszna uwaga, można już założyć kontener.

lipiec 11, 2017 09:26

...a czy lipiec też już był (czy coś przeoczyłem)? __czy będzie dopiero w sierpniu?

czerwiec 07, 2017 10:03

za późno, już był. :)

czerwiec 07, 2017 09:55

...prosimy o czerwiec 2017 ;)