Portal Poemax jest prowadzony we współpracy ze stowarzyszeniem Salon Literacki

Strona korzysta z następujących licencjonowanych elementów firm lub osób trzecich: