Portal Poemax jest prowadzony we współpracy ze stowarzyszeniem Salon Literacki

Drogi Adminie! To właśnie tutaj jest miejsce na publikację jednego lub dwóch Twoich tekstów w miesiącu, celem poddania ich fachowej ocenie, głównie pod kątem warsztatu poetyckiego. Przygotuj się na ostrą krytykę która, o czym nie wolno zapominać, zawsze dotyczy utworów nie zaś ich autora. Mamy nadzieję, że ten dział stanie się prawdziwą kuźnią talentów poetyckich. Redaktorem działu Krytyki Poetyckiej jest Paweł Podlipniak.

ZAPRASZAMY!

PAWEŁ PODLIPNIAK
(ur. 1968) – z wy­kształ­ce­nia bi­zan­ty­ni­sta, z pro­fe­sji na­uczy­ciel j. an­giel­skie­go i dzien­ni­karz. Re­dak­tor pe­rio­dy­ku ne­to­we­go/​​por­ta­lu Sa­lon Li­te­rac­ki. Au­tor to­mi­ków: Aubade triste (MBP /ITE Ra­dom 2010), Karmageddon (Sa­lon Li­te­rac­ki, War­sza­wa 2012), Madafakafares (GSW BWA Ol­kusz 2014). Lau­re­at po­nad 90 naj­waż­niej­szych ogól­no­pol­skich kon­kur­sów po­etyc­kich w tym: OKP im . Mi­cha­ła Kaj­ki, OKP im. Ka­zi­mie­rza Ra­to­nia, OKP. im. Woj­cie­cha Bąka „Stru­na Or­fic­ka”, OKP im. Zbi­gnie­wa Her­ber­ta, OKP „O Laur Czer­wo­nej Róży” , OKP im. Wła­dy­sła­wa Bro­niew­skie­go, OKP im. Krzysz­to­fa K. Ba­czyń­skie­go, OKP im. C.K. Nor­wi­da. Udziela się w Stowarzyszeniu Salon Literacki, gdzie łowi nowe talenty poetyckie, a aktualnie zajmuje miejsce na ławie redakcyjnej Poemaxu.

Lista kontenerów

Ilość odsłon: 24206

Komentarze

Konto usunięte

2-1

czerwiec 15, 2022 06:17

Treść komentarza została usunięta przez redakcję serwisu.

październik 03, 2020 10:01

Wchodzisz w dany kontener; na górze masz przycisk "więcej opcji"; wybierasz "dodaj w tym miejscu" i jest.

październik 02, 2020 23:51

Przepraszam, w jaki sposób można zamieścić tu jakiś swój utwór? Mam na myśli krytykę.

wrzesień 09, 2020 12:42

Zapraszamy do wstawiania publikacji.

maj 12, 2019 09:48

Raczej pająka ;-)

maj 12, 2019 09:44

Czujne oko sokoła. :)

Konto usunięte

2-5

maj 11, 2019 21:34

Nie ma ma ja?

grudzień 31, 2018 02:01

Zapraszamy

Konto usunięte

2-5

grudzień 21, 2018 20:46

No grudnia brak

grudzień 15, 2018 02:25

No właśnie, bo też chciałem coś wreszcie poddać krytyce, będzie można?