Portal Poemax jest prowadzony we współpracy ze stowarzyszeniem Salon Literacki


Czy mnie wzrok nie myli.
Nie myli.
Dieter Thoma wykonuje skok w ciemność.
Zawody poprowadzone sprawnie.


Królowa Elżbieta klaszcze w filmie Poliakoffa jednego z wielu Żydów w hali
mam 28 lat


Jeszcze nie znam filmów Poliakoffa. Nikt nie zna filmów, które toczą Poliakoffa.
Królowa Elżbieta nie zna Dietera Thomy, w ogóle, nic nie wie, co się wkoło dzieje.


Kobieta po przejściach milleniów zdrowie ma jak kilka
między powrozami ma na oko
kilkanaście sekund


* Dziękuję Janowi Pawłowi Dunalowi za zdjęcie i Kamilowi Leśniakowi za wiosnę

Ilość odsłon: 687

Komentarze

Nie znaleziono żadnych komentarzy.